Materiały informacyjne

Materiały informacyjno-promocyjne i upowszechniające dla projektu „Kurs na Europę - ZSTE na stażach zagranicznych”

Logo projektu

Ulotka informacyjna

Plakat projektu

Roll up projektu

Fanpage projektu

Broszura upowszechniająca