Rekrutacja

Proces rekrutacji dla projektu „Od teorii do praktyki przez staże zagraniczne” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Ogłoszenie dot. rekrutacji

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy - Kucharz / Cukiernik

Formularz zgłoszeniowy - Technik logistyk

Formularz zgłoszeniowy - Technik hotelarstwa

Formularz zgłoszeniowy - Technik informatyk