Broszura upowszechniająca rezultaty II części projektu już gotowa!

Rezultaty II części projektu „Kurs na Europę – ZSTE na stażach zagranicznych” realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, na zasadach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, zostały zebrane przez uczniów oraz zaangażowaną kadrę ZSTE w ramach drugiej już „połówkowej” broszury wspierającej upowszechnianie rezultatów. Prezentuje ona przebieg projektu, jego poszczególnych elementów, w tym przede wszystkim zagranicznych mobilności zawodowych, a także efekty, które w ich ramach udało się osiągnąć. Zachęcamy do zapoznania się z publikacją!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.