Narracyjny raport ewaluacyjny dla projektu już gotowy!

Przebieg całego projektu „Kurs na Europę – ZSTE na stażach zagranicznych” realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, na zasadach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, został zebrany i podsumowany na bazie uzyskanych opinii, ocen i informacji dot. przebiegu projektu, w ramach narracyjnego raportu ewaluacyjnego. Dokument ten stanowi nie tylko kompleksową ocenę całego projektu, ale także stanowi element wymiany dobrych praktyk, co jest możliwe dzięki wielkiemu sukcesowi jaki odniósł projekt i wielości pozytywnych rezultatów, jakie w jego trakcie udało się wypracować – tak uczniom, zaangażowanej kadrze, jak i samemu ZSTE. Zachęcamy do zapoznania się z publikacją oraz jej dalszego upowszechniania!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.