Uczniowie ZSTE w Skawinie wyjadą na staże zagraniczne w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, na zasadach Progamu Erasmus+! ZSTE w Skawinie uzyskał dofinansowanie dla wniosku praktyk zagranicznych dla składanego w lutym tego roku projektu pt. „Kurs na Europę – ZSTE na stażach zagranicznych” o numerze 2019-1-PL01-KA102-061583. Będzie on realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza