Druga grupa wróciła z greckiego stażu!

3 października do Skawiny wróciła druga grupa stażystów, biorących udział w zagranicznych mobilnościach edukacyjnych w ramach projektu „Kurs na Europę – ZSTE na stażach zagranicznych”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. W wyjeździe do Grecji udział wzięło 42 uczniów kształcących się w 5 zawodach: technik hotelarstwa, technik informatyk, technik logistyk oraz kucharz i cukiernik. Uczestnicy praktykowali i szkolili się pod okiem opiekunów z ramienia ZSTE w Skawinie, a także praktyków i mentorów z greckich przedsiębiorstw branży hotelarskiej, gastronomicznej, cukierniczej, informatycznej oraz logistycznej, poszerzając wachlarz swoich kompetencji zawodowych, a także otwierając się na świat i poznając greckie obyczaje i kulturę, co było możliwe dzięki sprawnemu łączeniu elementów programów staży z programem kulturowym, w ramach którego nasi uczniowie odwiedzili greckie Meteory, wyspę Skiathos, mitologiczny Olimp czy Thessaloniki. To wszystko i wiele więcej można już oglądać na zdjęciach znajdujących się w Galerii, jak i na fanpage’u poświęconym projektowi.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.