Przygotowania językowe dla grupy wyjeżdżającej w październiku 2019

Przygotowania językowe

Szkolenia z zakresu j. angielskiego

Uczniowie przystąpią do testu sprawdzającego ich umiejętności językowe, a jego odpowiedni wynik punktowy pozostanie warunkiem koniecznym dla zakwalifikowania się do programu. Nauka obejmie kurs komunikatywnego i swobodnego posługiwania się językiem obcym dla przygotowania ucznia do wyjazdu, do odbywania stażu i udziału w warsztatach prowadzonych w języku angielskim. Nauczyciele i lektorzy dołożą wszelkich starań, by uczniowie biegle posługiwali się językiem angielskim w kontaktach międzyludzkich i w ramach wykonywanych zadań, ale także – co godne podkreślenia – poznali specjalistyczną siatkę pojęciową odpowiednią dla ich zawodu. W sumie, każda z grup uczestników projektu, odbędzie 30 godzin przygotowań, nastawionych na komunikatywność oraz poszerzenie słownictwa branżowego.

Harmonogram zajęć z języka angielskiego dla każdej z grup dostępny jest w szkolnym sekretariacie oraz u koordynatora projektu.

Szkolenia z zakresu j. greckiego

Uczestnicy wezmą udział w krótkim kursie podstaw języka greckiego, celem zaznajomienia ich z odmiennym alfabetem, brzmieniem języka, podstawowym słownictwem, co znacznie ułatwi im odnalezienie się w nowym środowisku i zmniejszy szok kulturowy, przyspieszając proces asymilacji w trakcie realizacji mobilności. W sumie, każda z grup uczestników projektu, odbędzie 10 godzin przygotowań, nastawionych na zdobycie umiejętności podstawowej komunikacji w tym języku.

Zajęcia z języka greckiego planowane są 20-21 września 2019. Dokładne godziny zostaną podane przez koordynatora projektu bliżej terminu ich realizacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.